Lokaluthyrning Bygdegård

Lokalen uthyres till medlemmar, icke medlem och andra föreningar.

Åldersgräns 25 år för den som är ansvarig vid hyrestillfället.

Priser :         Medlem sedan minst 2 år :   350 kr / dag
                   Icke medlem : 1000 kr/dag
                 
                  

Den som hyr lokalen ombesörjer städning och att möbleringen är

samma som innan uthyrning.

Bokning : Leif Troëng     070-5283187                     
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

             

            

 

        

                                                 Senaste uppdatering av sidan 2020-02-22

                                            Frågor angående hemsidan maila till  webmaster