HISTORIK 

Föreningen bildades den 23 april 1995, och första styrelsemötet
ägde rum den 2 maj samma år.
Bildandet av föreningen har sin grund i att Närkes- kils
missionsförsamling ville sälja missionshuset i Nytorp, och
efter en positiv enkät bland närboende kunde föreningen bildas
och huset köpas.
Antalet medlemmar har stadigt ökat, från 55st. första året till
över 100 st. betalande familjer i år .